SERVICES

Cargo and bunker operations can be complicated, even for experienced crew members. This is exactly where our experienced surveyors can support our customers and their crew. The surveyor is at your disposal during bunkering and cargo operations.

Through our many years of experience we are specialized in:

 • De-bunkering
 • Bunker quantity survey
 • On / off hire survey
 • On board detective survey
 • Emergency survey in case of a dispute

In addition, we also provide:

 • Health & Safety
 • Sampling, analysis and laboratory results
 • STO / OTS transportation
 • Airport services (up to eight persons at a time)
 • Document service
 • Courier service
 • Alcohol / drugs tests

Lading en bunker-operaties kunnen ingewikkeld zijn, zelfs voor ervaren bemanningsleden. Dit is precies waar onze ervaren experts onze klanten en hun crew in kunnen ondersteunen. De expert staat tot uw beschikking tijdens de gehele bunker, laad en los operatie.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring gespecialiseerd in:

 • De-bunkering
 • Bunkerhoeveelheid onderzoek (BQS)
 • Inhuur en uithuur onderzoek
 • Aan boord detective onderzoek
 • Spoed expertise in geval van geschil

Daarnaast verzorgen wij ook:

 • Gezondheid & Veiligheid
 • Monstername, analyse en laboratorium resultaten
 • STO / OTS transport
 • Airport service (tot acht personen tegelijk)
 • Document service
 • Koerier service
 • Alcohol / drugs testen